Nieuwbouw IKC Het Spectrum volop in ontwikkeling!

Publicatiedatum: 08-12-2015

Schoolbestuur Un1ek en de gemeente Maassluis werken momenteel hard aan het ontwerp van de nieuwe basisschool Het Spectrum in de wijk Sluispolder-West op de hoek van de G.A. Brederolaan en de Guido Gezellestraat. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 1 december 2015 het voorlopig ontwerp vastgesteld.

Onder leiding van architect Huub Frencken uit Maastricht wordt samen met de toekomstige gebruikers het nieuwe gebouw vorm gegeven. Het gebouw beslaat de begane grond en twee verdiepingen. Onderdeel van Het Integraal Kind Centrum zijn:  een kinderdagverblijf, een startgroep, 10 lokalen, een speciaal technieklokaal en een sportzaal. Omdat er sprake is van één gebouw met meerdere gebruikers werken de gemeente en het schoolbestuur nauw samen. 

Planning
In de komende periode wordt het definitief ontwerp afgerond en afhankelijk van diverse te volgen procedures zal volgend jaar zomer gestart worden met de bouw. De school en de sportzaal zijn dan volgens de huidige planning in de tweede helft van 2017 klaar. 

De huidige dependance aan de G.A. Brederolaan staat inmiddels leeg en wordt binnenkort gesloopt. Alle leerlingen zijn nu ondergebracht in de hoofdlocatie aan de Fenacoliuslaan waar een noodlokaal is geplaatst.

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag